Familie

Familiewapen Westra van Holthe De Drentse familie Westra van Holthe is voortgekomen uit de Friese familie Westra en de Gelderse familie Van Holthe, via een naamswijziging van Westra in Westra van Holthe bij Koninklijk Besluit d.d. 22 december 1852.

De stamvader van de familie is Aalt Willem Westra van Holthe (geboren 14 mei 1832 — overleden 24 november 1913). Hij was houthandelaar en vele jaren lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Dit domein

Dit domein voorziet in web- en e-mailadressen voor iedereen die de naam Westra van Holthe draagt.