Boomplantdag

Eens per jaar komt de familie bij elkaar voor de zogeheten boomplantdag. Dan onderhouden we het bos rond de grafkelder, praten we gezellig bij bij de Oude Bork.